Amatech A/S har i foråret indgået kontrakt med Reitan Distribution om opførelsen af nyt tørvarelager i forbindelse med deres eksisterende distributionscenter i Horsens.

Udvidelsen består af et tørvarelager på ca. 29.000 m² fordelt på forhal, administrations- og servicebygninger samt to fuldautomatiske højlagrer på henholdsvis 21m og 30 m i højden. Derudover etableres ca. 50.000 m2 veje og belægningsarealer.

Byggetilladelsen er givet og jordentreprenøren Henning Have A/S er i fuld gang med at flytte de henved 300.000 m3 jord.